6932440702, 6945649971 Κρέμου 111 - Καλλιθέα anakainisismarkos@gmail.com
hero image

Κρέμου 111, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ.: 17676

Τηλέφωνο: 6932440702,6945649971

E-mail: anakainisismarkos@gmail.com

Υπεύθυνος: ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΜΑΝ

Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 14089

Ιστοσελίδα: http://www.anakainisismarkos.gr